Zde jsou připraveny pro studenty ke stažení podkladové formuláře šablony a dokumenty potřebné k vypracování domácích cvičení, konstrukčnách cvičení a technologických postupů a projektů.

Přístup má do tohoto modulu každý student zařazený do kurzů učitele Ing. Křivánka.